lv  ru  en  ee  lt  

LED lampas mājās.


08 marts, 2016 11:58

LED spuldzes mājai. Izpēte, testēšana, izvēle. Enerģija ir jātaupa ne tikai tādēļ, ka par to dārgi maksājam. Augsts enerģijas patēriņš pasliktina mājokļa ekoloģiju un paaugstina tā ugunsbīstamību.

Manuprāt, dzīvē svarīgu lomu spēlē tas, cik droši mājā darbojas ierīces, kurām ir jāstrādā vienmēr, tostarp apgaismes ierīces. Spuldzēm piemīt netikums izdegt visnepiemērotākajā brīdī.
Mājas vecākā elektriskā apgaismojuma avota – kvēlspuldžu – trūkumi ir visiem labi zināmi. Galvenokārt, tas ir liels enerģijas patēriņš un zems drošums, kas īpaši izpaudās pārejas laikā uz kapitālismu Krievijā – kvēlspuldžu kvalitāte kļuva vienkārši draņķīga. Sasodīts, tās izdeg! Izdeg gan parastās, gan halogēna griestu spuldzes – arī tās ir kvēlspuldzes, kaut gan dārgākas un pēc izskata iespaidīgākas.
Kompaktās luminiscences spuldzes darbības princips ne ar ko neatšķiras no jau padomju laikos pazīstamajām dienas gaismas luminiscences spuldzēm.
Luminiscences spuldzes darbības laikā starp diviem elektrodiem, kas atrodas spuldzes pretējos galos, notiek zemas temperatūras lokizlāde. Spuldze ir piepildīta ar inertu gāzi un dzīvsudraba tvaikiem, cauri plūstošā strāva rada ULTRAVIOLETO starojumu. Šis starojums cilvēka acīm ir neredzams, tādēļ to pārveido redzamā gaismā ar luminiscences palīdzību. Spuldzes sieniņu iekšpuse ir pārklāta ar īpašu vielu — luminoforu, kas absorbē ultravioleto starojumu un izstaro redzamu gaismu. Mainot luminofora sastāvu, var mainīt spuldzes spīdēšanas nokrāsu. Par luminoforu parasti izmanto kalcija halofosfātus un kalcija-cinka ortofosfātus”. (Vikipēdija)
Vispār ultravioletie stari ir nāves stari. Sveiciens solāriju cienītājiem!
Lai šāda spuldze iedegtos, nepieciešams augstsprieguma impulss. Padomju laikos šāda impulsa radīšanai tika izmantota elektromehāniska ierīce, kuru dēvēja par „starteri”. Mūsdienās energoefektīvās spuldzes „aizdedzei” izmantota spuldzes pamatnē apslēptā elektroniskā shēma, bet pati caurulīte ar gāzi un dzīvsudraba tvaikiem ir salocīta kompaktā spirālē.
„Aizdedzes” nepieciešamība un ar gāzi pildītā caurulīte, kuras hermētiskums ar laiku pasliktinās, principiāli samazina šādas spuldzes drošumu.
Kompakto luminiscences spuldžu galvenie trūkumi:
1. Ultravioletā starojuma daļa spuldzes spektrā (lai kā pūlētos ar luminoforu, tāda būs). Tas ir ļoti slikti cilvēku veselībai.
2. Principiāli zems drošums. Lai kā melotu šādu spuldžu reklāma, mājas apstākļos nevar būt nekādi 8 kalpošanas gadi. Šādas spuldzes derīguma termiņš ir ļoti atkarīgs no ieslēgšanas-izslēgšanas biežuma un pat no slēdžu konstrukcijas. Turklāt šīs spuldzes neiztur tīkla sprieguma lēcienus, vibrācijas un triecienus. Strauji samazinoties tīkla spriegumam, šādas spuldzītes var vispār neiedegties pat tad, ja nav bojātas.
Ar savu zemo drošumu kompaktās luminiscences spuldzes pietuvojas parastajām kvēlspuldzēm, turklāt maksājot daudzas reizes vairāk.
3. Caurulītes trauslums — šāda spuldze pārplīsa un izjuka man rokās, to mēģinot izskrūvēt. Sasist šādu spuldzi mājās nozīmē izlaist istabā dzīvsudraba tvaikus un citus draņķus.
4. Sarežģīta utilizācija. Sabojātās energoefektīvās spuldzes teorētiski vispār nedrīkst izsviest atkritumu tvertnē. Tās satur dzīvsudrabu — 1. bīstamības klases toksisku vielu — un to utilizācijai ir nepieciešams speciāls uzņēmums.
5. Ieslēdzot šādu spuldzi (kā arī tad, ja ir slikts kontakts), tīklā rodas elektromagnētiski traucējumi ‒ cēlonis: augstsprieguma impulsa nepieciešamība spuldzes iedegšanai.
6. Luminiscences spuldžu energoefektivitāte ir zemāka nekā LED spuldžu energoefektivitāte. Teorētiski (to grasos pārbaudīt).
LED spuldžu un citu apgaismošanas ierīču, kuru pamatā ir gaismas diodes, labumi un priekšrocības:
1.   Augsta energoefektivitāte — augsta gaismas atdeve uz vienu patērējamās elektriskās jaudas vienību.

2. Nekaitīgums ekspluatācijas laikā — nav cilvēkam kaitīgā starojuma. Gaismas diodes neizstaro ne ultravioleto, ne infrasarkano starojumu. Nav gaismas pulsācijas.

3. Augsts drošums. Gaismas diodes apgaismošanas ierīcēs nav potenciāli nedrošu, novecojošu vai savus resursus izsmēlušu mezglu un detaļu, nav arī augstsprieguma palaides ierīču.

4. Nav jutīgas pret ieslēgšanas-izslēgšanas procesiem.

5. Izturība pret sprieguma paaugstinājumu, pazeminājumu un lēcieniem. Daudzas gaismas diodes ir paredzētas maiņstrāvas barošanai ar spriegumu, kas svārstās plašā diapazonā, piemēram: 85-265 V.
 
7. Mehāniskā stingrība un izturība pret vibrācijām un triecieniem.

8. Nav toksisku vielu konstrukcijā un īpašu utilizācijas prasību.

Pēdējās ziņas

LED lampas mājās.
08 marts, 2016
Mīti par LED spuldzem
08 marts, 2016
Kas ir LED tehnoloģija?
08 marts, 2016